HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP

Charakteristika databázového programu DNEP


Umístění databázového programu DNEP
Komu slouží?
Co poskytuje?
Jak lze databázový program DNEP stručně charakterizovat?


Umístění databázového programu DNEP na Internetu

Databázový program DNEP je umístěn na webovém serveru ČVUT na adrese:
https://dnep.cvut.cz.Komu slouží?

Databázový program DNEP má dvě určení, slouží:
 • Jako nástroj rozhodování a řízení pro vedení ČVUT, Odborům rektorátu, zejména odboru vědy a výzkumu, patentovému středisku ČVUT, vedení jednotlivých fakult a vedení vybraných částí ČVUT (zejména TIC). Je tak využíván pro vnitřní potřebu při řízení ČVUT.
 • Jako informační a orientační nástroj učitelům, vědeckým pracovníkům a studentům ČVUT a samozřejmě i nejširší odborné veřejnosti a dalším zájemcům mimo ČVUT, kupř. novinářům. Je tak využíván jak uvnitř, tak i vně ČVUT.
Oběma skupinám uživatelů, uvnitř i vně ČVUT, je volně přístupný.


Co poskytuje?

Databázový program DNEP chrání a poskytuje shora zmíněným subjektům data a přehled:
 • Nabídek výsledků vědeckovýzkumné činnosti pro průmysl v rámci ”přenosu technologií” a pro spolupráci s ostatními univerzitami a vědeckovýzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí.
 • Expertů z nejrůznějších oborů pěstovaných na ČVUT
 • Unikátních přístrojů a zařízení.Jak lze databázový program DNEP stručně charakterizovat?
 • Obsahuje tři databáze v českém a anglickém jazyce - některé záznamy z různých databází jsou vzájemně propojené.
 • Přepokládaný rozsah jednotlivých databází – max. několik set záznamů.
 • Přístup k databázím prostřednictvím webovské stránky, na níž je odkaz z webových stránek ČVUT.
 • Program DNEP je integrální součástí Informačního systému ČVUT.
 • Program je implementován na serveru ve Výpočetním a informačním centru ČVUT, v oddělení informačních systémů.
 • Editaci obsahu má na starosti Odbor vědy a výzkumu rektorátu ČVUT -
  - Doc.RNDr. Květa Lejčková, CSc., telefon 224 353 463, lejckova@vc.cvut.cz.
  - Ing. Hana Dušková, telefon 224 355 275, dusko@vc.cvut.cz.
 • Plnění programu daty je zajištěno z více zdrojů (zadávání záznamů z fakult a jiných pracovišť ČVUT, stávající databáze, seznamy patentů a jiné zdroje).
 • Zadávací formuláře pro záznamy jsou provedeny na míru jednotlivým databázím.
 • Konsistentnost záznamů vytvořených různými zadavateli je zajištěna systémem ”roletek” (pop-up menu) u klíčových položek záznamu (kupř. fakulta nebo pracoviště, jeho adresa apod.).
 • Jednotlivé databáze jsou plněné způsobem off-line. Zadavatel vyplní příslušný formulář záznamu a odešle jej na server.
  TÍMTO SVÝM ÚKONEM ZADAVATEL SE ZARUČUJE ZA PRAVDIVOST ÚDAJŮ V ZADÁVACÍM FORMULÁŘI A VYSLOVUJE SOUHLAS, ABY ZADANÝ POPIS JEHO NABÍDKY, POPŘ. JEHO OSOBY JAKO EXPERTA NEBO PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ, ZA KTERÉ ODPOVÍDÁ, SPOLU S KONTAKTNÍMI DATY, BYL VEŘEJNĚ VYSTAVEN NA DNEP, POPŘ. VYUŽIT NA VÝSTAVÁCH, VELETRZÍCH, V TISKU APOD. PRO SEZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI S ČINNOSTÍ A VÝSLEDKY ČVUT.
 • Editor databáze toto zadání záznamu pro udržení konsistentnosti databáze jako celku zrediguje, popř. doplní a poté jej vystaví ve veřejně přístupné databázi. Tam nabídka zůstane vystavena po dobu navrženou zadavatelem. Prodloužení je možné po dohodě zadavatele a editora buď na přání zadavatele nebo podle znalosti editora kupř. o četnosti zájmu o záznam.
 • Přístup k vystaveným záznamům je volný – vzhledem k povaze osobních dat a nabídek nebo výsledků je však třeba, aby každý zájemce zacházel se záznamy s příslušnou etikou obvyklou na vědeckých konferencích apod.