HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Aplikační software PREV pro hodnocení projektů
1B. Název anglicky: Application Software PREV for Project Reliability Estimation
2. Typ: Realizace nehmotného díla (kupř. software)
3. Datum zadání: 2009-07-30 09:30:08
4. Platnost nabídky do: 2014-10-12 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi:
5.1 Číslo přihlášky:
5.2 Číslo ochranného dokumentu:
6. Obor: Ekonomie
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Dlask
Jméno:Petr
Titul před:doc.Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví/11126
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-3729
Email: dlask@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: doc. Ing. V. Beran, DrSc.
8. Popis: Projektová řešení by měla být ohodnocena kvalitou jednotlivých konstrukčních dílů a jejich riziky. Uvedený nástroj řeší problém manuálních operací při tvorbě výpočtového aparátu úlohy. Jedná se o vyčíslení hodnocení projektu, které slouží významně při porovnávání variantních řešení. Termín generátor stromu kritérií vystihuje z velké části podstatu implementovaných algoritmů. PREV sestává z několika funkčních bloků, které mezi sebou vzájemně komunikují a předávají si spočtená data. Jejich výstupy mohou významně podpořit rozhodování při volbě výsledné varianty navrhovaného řešení. Pro výpočtový algoritmus je třeba dekomponovat úlohy technicko-ekonomických projektů z oblasti stavební, průmyslové výroby i projekty z jiných oblastí jako například zdravotnictví, dopravy apod. Při zadávání prvků stromu kritérií a jejich mentálních informací je možné kontrolovat správnost zadání průběžným generováním grafické struktury úlohy. Výsledné hodnocení poskytuje informace o kvalitě úlohy včetně vyčíslení rizika hodnocení.
9. Publikováno v: Technické listy 2005 Díl 1, 2, Soubor technických listů, CIDEAS. Šejnoha, J., Pavlíková, M., Hájek, P. (ed.), (technický list: Beran, V., Dlask, P. Aplikační software PREV pro hodnocení projektů), 2006, s. 188/172. ISBN 80-01-03486-0/ 80-01-03487-9
Pravděpodobnost porušování konstrukcí, Vysoké učení technické v Brně. Beran V. Dlask P. Aplikace I-divergenčních funkcí pro stanovení spolehlivosti developerských projektů, , 2006, díl 1, s. 177-186. ISBN 80-214-3251-9.
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky:
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: hodnocení variant, riziko hodnocení, hodnocení projektů,
14. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk