HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Aplikační software pro odhad spolehlivosti a pro hodnocení rizik developerských projektů
1B. Název anglicky: Application software for reliability estimation and risk evaluation of development projects
2. Typ: Realizace nehmotného díla (kupř. software)
3. Datum zadání: 2009-07-30 09:33:15
4. Platnost nabídky do: 2015-06-16 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi:
5.1 Číslo přihlášky:
5.2 Číslo ochranného dokumentu:
6. Obor: Stavebnictví
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Hromada
Jméno:Eduard
Titul před:Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví/11126
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-3720
Email: eduard.hromada@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: Doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.
Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
8. Popis: Aplikační software je určen pro zadavatele stavebních zakázek a dodavatele stavebních prací jako nástroj pro racionální srovnání nabídkové ceny stavebního díla při respektování navrženého časového rozvrhu realizace výstavby. Aplikační software ze zadaných vstupních údajů provádí simulace časového vývoje postupu stavebních prací a jim odpovídajících finančních, materiálových nebo pracovních potřeb. Na základě statistického vyhodnocení provedených simulací algoritmus programu vypočítá očekávanou reálnou hodnotu srovnávané nabídkové ceny a jí odpovídající předpokládaný termín zahájení a dokončení jednotlivých stavebních činností a očekávaný termín dokončení celého stavebního díla.
9. Publikováno v: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 612-613. ISBN 978-80-01-03667-9.
Advanced Engineering Design AED 2006. Prague: CTU, 2006, vol. 1, p. P3.14-1-P3.14-15. ISBN 80-86059-44-8.
WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. 2, p. 840-841. ISBN 80-01-03439-9.
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Ekonomika, stavebnictví
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: rizika, simulace, dynamický harmonogram,
14. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk