HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: CTIV - Centrum technologických informací a vzdělávání
1B. Název anglicky: Cenrum of technological information and education
2. Typ: Technologické pracoviště
3. Datum zadání: 2009-07-30 09:39:42
4. Platnost nabídky do: 2015-05-14 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi:
5.1 Číslo přihlášky:
5.2 Číslo ochranného dokumentu:
6. Obor: Ostatní strojírenství
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Kudláček
Jméno:Jan
Titul před:Ing.
Titul za:
Fakulta/část ČVUT: Fakulta strojní (FS)
Katedra název/číslo: Ústav strojírenské technologie/12133
Adresa pracoviště:FS - Technická 4, Praha 6, 166 07
Telefon: +420-22435-2622
Email: Jan.Kudlacek@fs.cvut.cz
Spolupracovníci: Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Doc. Ing. Milan Němec, CSc
Ing. František Tatíček
8. Popis: Smyslem Centra Technologických Informací a Vzdělávání - CTIV na Fakultě strojní ČVUT v Praze je volně a neformálně sdružit progresivní firmy v oblasti technologií a strojírenství. Cílem je poskytovat informace potřebné pro technologický rozvoj, zvýšit technologické znalosti ve společnosti a napomoci vrátit strojírenství v naší zemi tradiční úroveň a prestiž.
Hlavním cílem tohoto centra je sdružit prostředky a odborný potenciál pro vytvoření špičkového technologického pracoviště, které by bylo k dispozici jak potřebám firem tak i k výuce.
Záměrem CTIV je vybudování laboratorního zázemí pro technologické a materiálové zkušebnictví na špičkové úrovni. Toto centrum umožní splnit požadavky kladené především zahraničními firmami na vybavenost, která by nebyla u jednotlivých firem plně využívána a vyžadovala by opakované náklady na kvalifikovaný personál. (3D drsnoměr, kvantometr, spektrometr, mikrotvrdoměr, vybavení pro mechanické zkoušky materiálů, defektoskopické i korozní zkušebnictví, ...).
Vzhledem k technologickému zaměření je toto centrum schopno podpořit vzdělávání v rozhodujících strojírenských technologiích, jak v rámci celoživotního vzdělávání zájemců ze strojírenských firem na všech stupních odborného i technologického vzdělání, tak i v dalších souvisejících oblastech potřeb a zájmu (marketing, projektování, reklama, výpočetní technika, simulace,...).
Toto centrum je otevřeno všem zájemcům o vzdělávání a všem firmám, které mají zájem o jeho využití a podporu. Centrum je možné využívat firmami, jak pro vlastní odborné akce, tak pro prezentace technologií, zařízení a výrobků.
Významným aspektem spolupráce je pomoci firmám v rychlém získávání informací, obchodně výrobních podnětů i v možnostech daňových úlev v rámci podpory vzdělávání související se sférou podnikání.
V neposlední řadě chce toto centrum napomoci vychovávat mladé a perspektivní absolventy Fakulty strojní ČVUT v Praze z oblasti strojírenských technologií, kteří by byli k dispozici firmám požadujícím odborníky s potřebným technickým zaměřením.
Vzhledem k tradici pořádaných vzdělávacích celoživotních a postgraduálních studií na Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a spolupráci s řadou dalších specializovaných pracovišť v této oblasti je zajištěna potřebná odborná úroveň i certifikace vzdělávání dle mezinárodní legislativy. (např. Evropský korozní inženýr, Mezinárodní svářečský inženýr / technolog, ...).
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Všeobecné strojírenství
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, školení, Strojírenské technologie,
14. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
17. Přiřazená data - přístroje: Laserový konfokální mikroskop Olympus LEXT 3000 Kudláček Jan
tisk