HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Holý
Jméno:Stanislav
Titul před:prof.Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT:Fakulta strojní (FS)
Katedra název/číslo:Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky/12105
Adresa pracoviště:FS - Technická 4, Praha 6, 166 07
Telefon: +420-22435-2510
Email: Stanislav.Holy@fs.cvut.cz
2. Obor: Fyzika pevných látek a magnetismus
Únava materiálu a lomová mechanika
3. Datum zadání: 2009-09-13 12:22:31
4. Platnost nabídky do: 2014-09-13 00:00:00
5. Popis: .
6. Poznámky: Hlavní obor:
Mechanika tuhých a poddajných těles, pružnost a pevnost, experimentální metody, zbytková napětí, měřící a řídící technika

Další obor:
Mezní stavy strojních konstrukcí a materiálů, životnost a spolehlivost, analytická, numerická a experimentální analáza napjatosti konstrukce
Další obor : Ostatní strojírenství :
Pevnostní posouzení tlakových nádob a potrubí, bezpočnost komponentů jaderně energetických zařízení, tenkostěnné a letecké konstrukce, obecné strojní konstrukce
7. Klíčová slova: mechanika kompozitních materiálů, tenkostěnné a letecké konstrukce, tlakových nádob a potrubí, živostnost a spolehlivost strojních konstrukcí, únava, experimentální ověřování konstrukcí, experimentální analýza napjatosti konstrukcí, numerická, Analytická, ,
8. Adresa URL (www):
9. Znalost jazyků: anglicky
německy
rusky
10. Znalectvi: Inženýrské komory
11. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje