HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Macík
Jméno:Karel
Titul před:prof.Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT:Fakulta strojní (FS)
Katedra název/číslo:Ústav řízení a ekonomiky podniku/12138
Adresa pracoviště:FS - Technická 4, Praha 6, 166 07
Telefon: +420-22435-9287
Email: Karel.Macik@fs.cvut.cz
2. Obor: Ekonomie
Teorie a systémy řízení
3. Datum zadání: 2009-09-13 15:45:18
4. Platnost nabídky do: 2014-09-13 00:00:00
5. Popis: .
6. Poznámky: Hlavní obor:
Makroek. teorie : agregátní poptávka, nabídka; monetární , fiskální politika.Mikroek. teorie : teorie chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, výnosy, zisk, optimalizace výrobní situace, tržní rovnováha. Podn. ekonomika : bilanční teorie; finanční, vnitropodnikové účetnictví, náklady, bilanční analýza, měření likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti, tržního postavení podniku

Další obor:
Vnitropodnikové řízení : řízení útvarů, výkonů a procesů, řízení nákladů a výnosů, integrace vnitropodnikových systémů řízení ex ante a ex post. Využití funkční a strukturní analýzy ve vnitropodnikovém řízení. Měření produkce a rozlišení duplicit a multiplicit produkčních ukazatelů. Agregace vnitropodnikových ukazatelů produkce v horizontální a vertikální úrovni.
7. Klíčová slova: vnitropodniková kooperace, ukazatele produkce, vnitropodnikové řízení, kalkulace nákladů, tržní postavení, zadluženost, aktivita, rentabilita, vnitropodnikové účetnictví, likvidita, finanční účetnictví, podniková ekonomika, makroekonomie, Mikroekonomie, i,
8. Adresa URL (www): http://www.rep.fs.cvut.cz
9. Znalost jazyků: anglicky
německy
rusky
10. Znalectvi: -
11. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje