HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Molnár
Jméno:Zdeněk
Titul před:prof.Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT:Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo:Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví/11126
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-9278
Email: Zdenek.Molnar@fs.cvut.cz
2. Obor: Informatika
3. Datum zadání: 2009-09-13 16:43:24
4. Platnost nabídky do: 2014-09-13 00:00:00
5. Popis: .
6. Poznámky: Analýza informačních potřeb a definování informační strategie organizace se zvláštním zřetelem na optimalizaci řízení zdrojů a určování efektivnosti informačních technologií včetně stanovení příslušných hodnotících metrik. Manažerské informační systémy a systémy konkurenčního zpravodajství a návazně systémy řízení znalostí.
7. Klíčová slova: konkurenční zpravodajství, manažerské informační systémy, podnikové informační systémy, Informační strategie, znalostní management.,
8. Adresa URL (www):
9. Znalost jazyků: anglicky
10. Znalectvi: Soudní
11. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje