HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Růžička
Jméno:Milan
Titul před:prof.Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT:Fakulta strojní (FS)
Katedra název/číslo:Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky/12105
Adresa pracoviště:FS - Technická 4, Praha 6, 166 07
Telefon: +420-22435-2512
Email: Milan.Ruzicka@fs.cvut.cz
2. Obor: Kompozitní materiály
Únava materiálu a lomová mechanika
3. Datum zadání: 2009-09-13 17:04:29
4. Platnost nabídky do: 2014-09-13 00:00:00
5. Popis: .
6. Poznámky: Hlavní obor:
Mezní stavy konstrukcí, nízkocyklová, vysokocyklová únava materiálu. Životnost konstrukcí, predikce vzniku a šíření trhlin. Analýza stavu napjatosti a odolnosti při jednoosé a víceosé únavě. Výpočty mechanických a svarových spojů. Monitorování zatěžovacích režimů, analýza metodou stékání deště.Experimentální měření deformací a napjatosti, únavová odolnost strojních částí

Další obor:
Analýza napětí a deformací v kompozitních dílech, posuzování pevnosti a mezních stavů porušování, experimentální metody určování mechanických vlastností, návrh mechanických a lepených spojů kompozitů.
7. Klíčová slova: lomová mechanika, Únava materiálu, mechanika kompozitních materiálů,
8. Adresa URL (www):
9. Znalost jazyků: anglicky
německy
rusky
10. Znalectvi: -
11. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje