HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Satrapa
Jméno:Ladislav
Titul před:doc.Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT:Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo:Katedra hydrotechniky/11142
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4618
224354616
Email: satrapa@fsv.cvut.cz
2. Obor: Inženýrské stavitelství
Stavebnictví
3. Datum zadání: 2009-09-13 17:11:39
4. Platnost nabídky do: 2014-09-13 00:00:00
5. Popis: .
6. Poznámky: Hlavní obor:
vodní stavby - jezy, přehrady, vodní elektrárny
povodně, povodňové škody a rizika
bezpečnost vodních staveb
extrémní situace na vodních tocích a vodních stavbách

Další obor:
navrhování konstrukcí vodních staveb
posuzování chování vodních staveb za provozu
hydraulika objektů vodních staveb
klimatická změna a konstrukce vodních staveb
7. Klíčová slova: vodní stavby, rizika, povodně, vodní nádrže, bezpečnost staveb, přehrady, klimatická změna,
8. Adresa URL (www):
9. Znalost jazyků: anglicky
rusky
10. Znalectvi: Inženýrské komory
11. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje