HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


přístrojů

1A. Název česky: Zařízení pro pěstování betonových vzorků
1B. Název anglicky: System for Curing Concrete Specimens
2. Kategorie: Laboratorní
3. Datum zadání: 2009-09-20 19:12:57
4. Platnost nabídky do: 2014-09-20 00:00:00
5. Oblast použití: Zkušebnictví betonu ve stavebnictví
6. Inventární číslo:
7. Rok výroby: 2007
8. Elektrický příkon: 300 W
9. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Pokorná
Jméno:Nataliya
Titul před:Ing.
Titul za:
Fakulta/část ČVUT:České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Katedra název/číslo:Jiný pracovní poměr/99999
Adresa pracoviště:ČVUT - Zikova 4, Praha 6, 166 36
Telefon: +420-22435-4624
Email: nataliya.pokorna@fsv.cvut.cz
10. Popis: Jedná se o zařízení pro pěstování betonových vzorků, které je určeno pro použití zejména v oblasti technologie výstavby masivních betonových konstrukcí. Ošetřené vzorky budou dále postupně vyjímány ze zařízení a podrobovány zkoušení, při kterém budou získány důležité hodnoty pro numerické modelování a rozhodnutí týkající se výstavby. Bude možné například stanovit dobu, kdy nejdříve v raném stáří lze zatížit beton dalším objemem čerstvé směsi, aby nebyla ovlivněna dlouhodobá funkčnost konstrukce.
11. Poznámky: Metody zkoušení betonu určené pro rané stáří jsou neustále ve vývoji, protože jsou úzce spjaté s dnešním trendem urychlování výstavby. Proto praktické využití by zařízení přineslo v oblasti technologie výstavby a jejího plánování. Snadné pěstování vzorků betonu s vlastnostmi stejnými, jaké by měl beton uvnitř masivní konstrukce, umožňuje experimentální získávání materiálových parametrů, které lze dále použit při numerických analýzách, jejich výsledky mohou být použity při rozhodování o urychlování výstavby nebo hodnocení rizik spjatých s předčasným zatěžováním. Lze se domnívat, že úspory v nákladech na stavbu a případné sanace by byly podstatně vyšší než náklady na pořízení zařízení pro pěstování betonových vzorků podle předepsané teploty.
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Zkušebnictví betonu, pěstování betonových vzorků,
14. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
autor nabídky