HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Pašek
Jméno:Jan
Titul před:doc. Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT:Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo:Katedra konstrukcí pozemních staveb/11124
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4705
Email: jan.pasek@fsv.cvut.cz
2. Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví
Stavebnictví
3. Datum zadání: 2010-01-27 16:10:28
4. Platnost nabídky do: 2015-01-27 00:00:00
5. Popis: Nosné systémy budov, prefabrikované konstrukce, rekonstrukce staveb, diagnostika staveb, termodiagnostika (infračervená termografie - termovize)
Záchranný výzkum kamenných monumentů v Angkoru, Kambodža (světové kulturní dědictví UNESCO)
6. Poznámky: Autorizovaný inženýr ČKAIT, obor Pozemní stavby
Certifikovaný technik diagnostik - termografie, kategorie III.
7. Klíčová slova: diagnostika staveb, infračervená termografie, rekonstrukce staveb, prefabrikované konstrukce, statika staveb, Nosné systémy budov,
8. Adresa URL (www):
9. Znalost jazyků: anglicky
10. Znalectvi: -
11. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje