HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Expertní činost v geotechnice a geoenvironmentální problematice
1B. Název anglicky: Expert activity in geotechnical and geo-environmental field
2. Typ: Expertní činnost / poradenství / konzultace
3. Datum zadání: 2009-07-31 08:10:15
4. Platnost nabídky do: 2014-02-16 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi:
5.1 Číslo přihlášky:
5.2 Číslo ochranného dokumentu:
6. Obor: Inženýrské stavitelství
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Vaníček
Jméno:Ivan
Titul před:prof.Ing.
Titul za:DrSc.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra geotechniky/11135
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4540
Email: vaniceki@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: Ing. Svatoslav Chamra, CSc.
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D
8. Popis: - Geotechnický a geo-environmentální průzkum lokalit brownfields – lokalit dříve využívaných, nyní podhodnocených – vyhodnocení stavu podloží, rizika kontaminace a šíření kontaminantu v čase a prostoru.
- Posouzení lokalit z pohledu stavebního, architektonického, ekonomického, sociologického a výsledkem verohodné informace o znehodnocení lokality kontaminanty, možnosti potenciálního využití lokality a atraktivitě lokality. Tyto podklady jsou duležitým materiálem pro rozhodovací proces na úrovni místní správy.
- Optimalizace návrhu sanačních opatření především ve vztahu ke starým ekologickým zátežím. Výběr a doporučení nejvhodnější sanace podloží – především metody geokontejnmentu, stabilizace a solidifikace, a metody propustných reaktivních bariér.
- Posuzování mezních stavů (stability, deformace) skládek, odkališt a výsypek – ať již existujících, tak nových,
včetně posouzení jejich dopadu na životní prostředí. Upřednostnení filosofie co největšího využití velkoobjemových odpadů před jejich ukládáním.
- Zhodnocení kvality starých základů lokalit brownfields a posouzení jejich začlenění do základů nové konstrukce.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: geotechnika, geonvironmentální inženýrství
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: skládka, odkaliště, geoenvironmentální průzkum, výsypka, geotechnika, brownfield,
14. Odesílatel:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Email:
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk