HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Adaptibilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti
1B. Název anglicky: Adaptable System for Throughput and Reliability Improvement for Data Transmission in Transmission Network
2. Typ: Užitný vzor - zapsaný
3. Datum zadání: 2011-01-14 13:41:32
4. Platnost nabídky do: 2016-01-14 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2011-03-07
5.1 Číslo přihlášky: PUV 2011-23804
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 21913
6. Obor: Informatika
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Kocur
Jméno:Zbyněk
Titul před:Ing.
Titul za:
Fakulta/část ČVUT: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra název/číslo: Katedra telekomunikační techniky/13132
Adresa pracoviště:FEL - Technická 2, Praha 6, 166 27
Telefon: +420-22435-5800
Email: zbynek.kocur@fel.cvut.cz
8. Popis: V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy realizují přenos dat pomocí metalických kabelů, optických vláken nebo bezdrátově. Jednotlivé technologie jsou na fyzické a částečně i spojové vrstvě referenčního modelu ISO/OSI ve většině případů nekompatibilní. Kompatibilita, co do schopnosti přenášet data, je realizovatelná až na třetí vrstvě, která je schopna zaručit spolupráci jednotlivých zařízení napříč jejích technologickými rozdíly. Na této úrovni se data přenášejí v datových jednotkách, které jsou nazývaný pakety a odtud je i odvozen název sítě paketová datová síť, který je používán v textu dále. Předkládaný adaptabilní systém spadá do této oblasti a řeší zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti.
Výhodou tohoto řešení je, že zvýšení přenosové rychlosti a spolehlivosti je realizovatelné pomocí přenosu paketů po více odlišných cestách, které mohou být technologicky odlišné. Na rozdíl od stávajících přenosových systému a protokolů není nutné provádět úpravu klientských aplikací využívajících paketovou datovou síť. Komunikační systém je navržen tak, aby umožnil sdružení více přenosových cest, typicky 2 až 8, s navzájem různými přenosovými rychlostmi, a to i realizovaných zcela odlišnými fyzickými kanály.
Adaptabilní systém má schopnost inteligentního zacházení s přenášenými daty, kdy podle vlastností přenosových cest a schopnosti samočinného vyřazení jedné či více přenosových cest v případě výpadku nebo zvýšení ztrátovosti paketů nad přípustnou mez kontroluje rozřazování paketů do přenosových cest.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Jedná se o dosud nezveřejněné řešení, více informací lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5275, e-mail dusko@vc.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: increase the reliability, přenosová síť;increase the speed, přenos dat, data transmission, zvýšení spolehlivosti, Zvýšení rychlosti, transmission network,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: dusko@vc.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk