HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


expert

1. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Horný
Jméno:Lukáš
Titul před:Ing.
Titul za:
Fakulta/část ČVUT:Fakulta strojní (FS)
Katedra název/číslo:Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky/12105
Adresa pracoviště:FS - Technická 4, Praha 6, 166 07
Telefon: +420-22435-2690
Email: horny@biomed.fsid.cvut.cz
Spolupracovníci: Ing. Hynek Chlup
2. Obor: Fyzika pevných látek a magnetismus
Biofyzika
Kompozitní materiály
Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
3. Datum zadání: 2011-11-12 14:32:20
4. Platnost nabídky do: 2015-11-12 00:00:00
5. Popis:
  • Zjišťování mechanických vlastnsotí biologických materiálů (tkáně - tepny, žíly, chlopně, kůže, vazy...)
  • Zjišťování mechanických vlastností elastomerů (pryž, latex, silikony...)
  • Kompozitní materiály na bázi elastomerní matrice vyztužené vlákny a dráty
  • Výpočtové modelování na bázi MKP
  • Interakce mezi měkkou tknání (např. céva) a arteficiálním implantátem (např. stent)
  • 3D měření posuvů a deformací pomocí digitální korelace obrazu
6. Poznámky: Expert je odpovědnou osobou pro obsluhu biaxiální zkušebního stroje Zwick/Roell
7. Klíčová slova: polymer, konstitutivní model, stent, žíla, tepna, deformace, napětí,
8. Adresa URL (www): http://www.biomechanika.cz/users/23
9. Znalost jazyků: anglicky
10. Znalectvi: -
11. Odesílatel:
Příjmení: Honrý
Jméno: Lukáš
Titul: Ing.
Email: horny@biomed.fsid.cvut.cz
12. Autor je zařazen do DNEP jako: autor nabídky
zodpovědná osoba přístroje