HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Digitálně řízený fyziologický regulátor hlasitosti
1B. Název anglicky: Electronic Volume Regulator with Digital Control
2. Typ: Užitný vzor - zapsaný
3. Datum zadání: 2012-03-28 09:28:31
4. Platnost nabídky do: 2016-03-28 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2012-05-14
5.1 Číslo přihlášky: PUV 2012-25810
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 23802
6. Obor: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Foit
Jméno:Julius
Titul před:doc. Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra název/číslo: Katedra mikroelektroniky/13134
Adresa pracoviště:FEL - Technická 2, Praha 6, 166 27
Telefon: +420-22435-2051
Email: foit@fel.cvut.cz
8. Popis: Je řešen regulační obvod pro zpracování elektroakustických signálů, aproximující křivky stejné hlasitosti (ISO 226, Fletcher-Munson, Robinson-Dadson či jiné), řiditelný N-bitovým číslicovým ovládacím signálem.
Výhodou tohoto řešení je, že se dále zmenší potřebný počet diskrétních pasivních součástek.

Důležitou výhodou uvedených řešení digitálně řízeného fyziologického regulátoru hlasitosti je, že dovolují snadnou integraci do tvaru monolitického integrovaného obvodu, kde pouze kapacitory korekčních RC článků představují periferní součástky, které nelze integrovat. Technologickou výhodu z hlediska snadnosti monolitické integrace přitom představuje to, že všechny dílčí rezistory odporového děliče mají poměrně malé hodnoty.

Průmyslová využitelnost vynálezu leží v oblasti reprodukčních zařízení pro elektroakustiku všude tam, kde se kladou na jakost reprodukce požadavky vyšší než zcela minimální, tedy nejen pro bytové „Hi-Fi“ soustavy a elektroakustická studia, ale i v zařízeních pro ozvučování větších prostorů, včetně veřejných. Zejména v monoliticky integrovaném tvaru je možné pořizovací náklady soustavy natolik zmenšit, že bude zajímavá i pro obecnou spotřebitelskou elektroniku. Důležité je mimo jiné i to, že vlivem digitálního ovládání dovoluje vynález snadné prostorové (fyzické) oddělení manuálních zařízení, vytvářejících digitální ovládací signál, od vlastního obvodu, zpracovávajícího analogový signál, a to i na velkou vzdálenost.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5275, e-mail dusko@vc.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: hlasitost; Electronic Volume Regulator, fyziologický regulátor, Digitální řízení, Digital Control,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: dusko@vc.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk