HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Drátkobeton ultravysokých pevností
1B. Název anglicky: Ultra High Strengt Steel Fibre Feinforce Concrete
2. Typ: Vynález - patent
3. Datum zadání: 2012-12-27 10:37:15
4. Platnost nabídky do: 2016-12-27 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2014-05-21
5.1 Číslo přihlášky: PV 2012-903
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 304478
6. Obor: Stavebnictví
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Fládr
Jméno:Josef
Titul před:Ing.
Titul za:
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra betonových a zděných konstrukcí/11133
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4624
Email: josef.fladr@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: doc.Ing.Jan Vodička, CSc.
prof.Ing.Alena Kohoutková, CSc.
Ing.Iva Broukalová, Ph.D.
8. Popis: Předkládané řešení týkající se nové skladby drátkobetonu ultravysokých pevností spadá do oblasti kompozitních materiálů s cementovou matricí, u kterých se dosahuje ultravysokých charakteristických pevností v tlaku, vyšších než 120 MPa.
Ultravysoké pevnosti drátkobetonu, který je předmětem uvedeného řešení, předurčují jeho využití v betonovém stavitelství. Jeho aplikace v reálných konstrukcích jednoznačně povede k výrazné subtilnosti konstrukcí oproti konstrukcím betonovaným z běžných standardních betonů i z betonů vysokých pevností. Využití drátkobetonu se předpokládá především pro konstrukce, které nelze za současných podmínek realizovat, tj. mimořádně staticky náročné a složité detaily betonových konstrukcí z pohledu jejich vyztužování jak betonářskou, tak i předpjatou výztuží.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5274, e-mail dusko@vc.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Steel Fibre Feinforce Concrete, Strengt, pevnost; Ultra High, ultravysoký, Drátkobeton,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: dusko@vc.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk