HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Adaptibilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v paketové síti s optimalizací zpoždění
1B. Název anglicky: Adaptable System to Increase the Speed and Reliability of Data Transmission in the Packet Network with Optimize Delay
2. Typ: Vynález - patent
3. Datum zadání: 2013-04-24 17:13:35
4. Platnost nabídky do: 2016-04-24 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2014-05-29
5.1 Číslo přihlášky: PV 2013-252
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 304568
6. Obor: Informatika
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Vodrážka
Jméno:Jiří
Titul před:doc. Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra název/číslo: Katedra telekomunikační techniky/13132
Adresa pracoviště:FEL - Technická 2, Praha 6, 166 27
Telefon: +420-22435-2076
Email: vodrazka@fel.cvut.cz
Spolupracovníci: Ing.Zbyněk Kocur
Ing.Peter Macejko
Ing.Vladimír Mařík
8. Popis: V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Komunikační systémy realizují přenos dat pomocí metalických kabelů, optických vláken nebo bezdrátově. Jednotlivé technologie jsou na fyzické a částečně i spojové vrstvě referenčního modelu ISO/OSI ve většině případů nekompatibilní. Kompatibilita, co do schopnosti přenášet data, je realizovatelná až na třetí vrstvě, která je schopna zaručit spolupráci jednotlivých zařízení napříč jejích technologickými rozdíly. Na této úrovni se data přenášejí v datových jednotkách, které jsou nazývány pakety a odtud je i odvozen název sítě paketová datová síť, který je používán v textu dále. Předkládaný adaptabilní systém spadá do této oblasti a řeší zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v paketové síti a zároveň zvětšuje stabilitu datového spoje regulací hodnoty zpoždění při přenosu.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5274, e-mail dusko@vc.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Optimize Delay, Packet Network, Data Transmission, Reliability, Speed, System, zpoždění; Adaptable, optimalizace, paketová síť, přenos dat, spolehlivost, rychlost, systém, Adaptibilní,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: dusko@vc.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk