HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Cihelný blok
1B. Název anglicky: Brick Block
2. Typ: Užitný vzor - zapsaný
3. Datum zadání: 2013-07-10 14:41:01
4. Platnost nabídky do: 2017-07-10 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2013-11-11
5.1 Číslo přihlášky: PUV 2013-28185
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 26073
6. Obor: Stavebnictví
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Výborný
Jméno:Jaroslav
Titul před:doc. Ing.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra materiálového inženýrství a chemie/11123
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4367
Email: vyborny@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: prof.Ing.Robert Černý, DrSc.
8. Popis: Předkládané řešení se týká cihelného bloku s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Výhodou nového řešení je, že dochází k dalšímu vylehčení celé konstrukce cihlený blok - zateplení a k maximálnímu zvýšení tepelně izolačních vlastností cihelného bloku. U tohoto cihelného bloku lze zmenšit tloušťku všech stěn až na 5 mm a tím současně dochází díky nižší spotřebě vypalovacího plynu k energetické úspoře při vlastní výrobě cihelného bloku a tedy i ke snížení nákladů na energii. Zároveň se tím sníží množství vypouštěného CO2 do ovzduší, což má pozitivní dopad na životní prostředí. Dále integrací izolačních materiálů po vychladnutí bloku do všech typů dutin se významně redukuje možnost přenosu tepla radiací. Vylehčením cihelných bloků také dochází k úspoře nákladů na dopravu.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5274, e-mail dusko@vc.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Block, blok; Brick, Cihla,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: dusko@vc.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk