HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Adaptivní nástavec interferometru
1B. Název anglicky: Adaptive Extension of Interferometer
2. Typ: Užitný vzor - zapsaný
3. Datum zadání: 2013-09-04 15:41:14
4. Platnost nabídky do: 2017-09-04 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2013-09-04
5.1 Číslo přihlášky: PUV 2013-28158
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 25807
6. Obor: Optika, masery a lasery
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Mikš
Jméno:Antonín
Titul před:prof. RNDr.
Titul za:CSc.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra fyziky/11102
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4948
Email: miks@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: doc.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Ing.Pavel Nová, Ph.D.
8. Popis: Technické řešení se týká nástavce k dvousvazkovému interferometru, který umožňuje adaptivně přizpůsobit tvar vlnoplochy, vycházející z interferometru, tvaru měřené optické plochy.
Podstatou nového řešení je, že do optické soustavy klasického dvousvazkového interferometru je implementován adaptivní optický prvek, který v obou variantách může být například deformovatelné zrcadlo nebo fázový modulátor světla na bázi tekutých krystalů, který umožňuje řízeným způsobem kontrolovat a tvarovat vlnoplochu buď v předmětové, tedy měřicí, nebo referenční větvi interferometru. Takovýto interferometrický měřicí systém se bude moci v rámci možností rozsahu adaptivního prvku přizpůsobovat tvaru měřené optické plochy a nebude tedy nutno v tak velké míře používat speciální finančně nákladné optické prvky šité na míru měřené ploše. Pro měření rovinných, sférických a asférických ploch lze užít místo velmi drahých referenčních objektivů nebo speciálních prvků nulové optiky interferometru jen málo přesné objektivy, složené z jedné nebo několika běžných čoček, jejichž zbytkové aberace se principielně dají vykompenzovat pomocí adaptivního optického prvku. Výhodou řešení je to, že speciální a velmi nákladné objektivy interferometru nebo přesná nulová optika může být takovýmto způsobem nahrazena výrazně jednoduššími a levnějšími optickými soustavami a měření se stává flexibilnějším nežli u klasických interferometrů. Adaptivní nástavec interferometru je možno použít jako modul klasického dvousvazkového interferometru.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5274, e-mail dusko@vc.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Adaptivní, nástavec, interferometr; Adaptive, Extension, Interferometer,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: hana.duskova@rek.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk