HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Autonomní systém pro měření orientace objektu v prostoru
1B. Název anglicky: Autonomous Attitude Measuring System of an Object in a Space
2. Typ: Užitný vzor - zapsaný
3. Datum zadání: 2014-04-16 15:29:41
4. Platnost nabídky do: 2017-06-16 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: udělení/dokončení   2014-04-14
5.1 Číslo přihlášky: PUV 2013-28036
5.2 Číslo ochranného dokumentu: 26785
6. Obor: Aeronautika, aerodynamika, letadla
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Roháč
Jméno:Jan
Titul před:doc. Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra název/číslo: Katedra měření/13138
Adresa pracoviště:FEL - Technická 2, Praha 6, 166 27
Telefon: +420-22435-3963
Email: xrohac@fel.cvut.cz
Spolupracovníci: Ing. Petr Nováček
Ing.Jakub Šimáček
Ing.Martin Šipoš
8. Popis: Předložený návrh se týká oblasti inerciálních navigačních systémů, respektive autonomního navigačního systému pro měření orientace v prostoru bez nutnosti externích zařízení.
Výhodou nové koncepce je, že všechny polohové úhly, tedy podélný sklon, příčný náklon i kurz, není nutné korigovat pomocí externího GPS přijímače či magnetometru, které jsou použitelné jen za určitých příznivých podmínek. Navržená koncepce měření orientace tak přináší autonomní systém zajišťující stabilní údaje ve všech polohových úhlech a současně zachovává příznivou cenu.
Autonomní systém pro měření orientace nalezne uplatnění v aplikacích, kde je nutné znát přesnou orientaci, tedy podélný sklon, příčný náklon a kurz, a to v podmínkách, za kterých by určení orientace bylo s využitím jiných senzorů nepřesné nebo dokonce nemožné, např. ztráta signálu GPS v budovách či ovlivnění výpočtu kurzu z měření zemského magnetického pole vlivem rušení. Jedná se především o aplikace pro pozemní roboty, automobily, polohovací zařízení, měření orientace pro stabilizační účely. Autonomní systém pro měření orientace dosahuje přesnějšího určení polohových úhlů na základě použití jednoosého vláknového gyroskopu a korekcí provedených pouze z dvouosého elektronického inklinometru.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing. Hana Dušková, tel.: 22435 5274, e-mail hana.duskova@rek.cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Autonomní, systém, měření, orientace, objekt, prostor; Autonomous, Attitude, Measuring, System, Object, Space,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: hana.duskova@rek.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk