HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: Cementový kompozit se zvýšenou schopností absorpce mechanické, akustické a tepelné energie
1B. Název anglicky: Cement Composite with Encreased Ability of Mechanical, Acoustic and Thermal Energy Absorption
2. Typ: Vynález -přihláška
3. Datum zadání: 2014-12-01 09:31:31
4. Platnost nabídky do: 2016-12-01 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi: podání   2014-11-20
5.1 Číslo přihlášky: PV 2014-805
5.2 Číslo ochranného dokumentu:
6. Obor: Stavebnictví
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Foglar
Jméno:Marek
Titul před:doc. Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra betonových a zděných konstrukcí/11133
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420-22435-4630
Email: marek.foglar@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: Ing. Josef Fládr
8. Popis: Nové řešení spočívá v návrhu struktury cementového kompozitu, v principu, že jsou kombinovány zdánlivě nekompatibilní složky a je dosaženo inovativních materiálových vlastností spočívajících zejména ve zvýšené schopnosti cementového kompozitu absorbovat mechanickou, akustickou a tepelnou energii. Význam nového řešení přináší získání unikátních přetvárných vlastností vzniklého kompozitu, kdy se přetvárné vlastnosti oproti běžným betonům zvýší o 100 a více procent. Kompozit si i při velkých přetváření zachovává kompatibilitu a nedochází u něj k tzv. křehkému lomu, který je typický u běžných betonů. I při výrazném přetvoření si kompozit zachovává mechanické vlastnosti, což tento materiál předurčuje pro konstrukce vystavené zatížením působícím s velkou rychlostí (náraz, výbuch, apod.). Při těchto zatěžovacích situací disipuje materiál velké množství energie, ale zachová si celistvost. Zkoumaný materiál si zachovává celistvost i při vystavení normového požáru a dobré mechanické vlastnosti po požáru, což předurčuje využití tohoto cementového kompozitu. Řízená heterogenita vzniklého materiálu je tedy jeho silnou stránkou, která přispívá ke jeho unikátním vlastnostem (mechanickým, tepelně izolačním, apod.).
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky: Bližší informace lze získat v Patentovém středisku ČVUT, Ing.Hana Dušková, tel.: 22435 5274, e-mail hana.duskova@cvut.cz
12. Adresa URL (www):
13. Klíčová slova: Cement, kompozit, absorpce, mechanický, akustický, tepelný, energie; Cement, Composite, Mechanical, Acoustic, Thermal. Energy. Absorption,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dušková
Jméno: Hana
Titul: Ing.
Email: hana.duskova@cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk