HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP


nabídka

1A. Název česky: CompareCalc v. 1.5. - porovnání rozpočtů rekonstrukcí bytových jader
1B. Název anglicky: CompareCalc v. 1.5 - comparing of budgets of sanitary cores
2. Typ: Realizace nehmotného díla (kupř. software)
3. Datum zadání: 2015-11-05 09:19:06
4. Platnost nabídky do: 2018-12-31 00:00:00
5. Ochrana průmyslových práv: Řešení ve fázi:   2015-11-05
5.1 Číslo přihlášky:
5.2 Číslo ochranného dokumentu:
6. Obor: Počítačový hardware a software
7. Autor(autoři), popř. nositel nebo kontaktní osoba:
Příjmení:Dlask
Jméno:Petr
Titul před:doc. Ing.
Titul za:Ph.D.
Fakulta/část ČVUT: Fakulta stavební (FSv)
Katedra název/číslo: Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví/11126
Adresa pracoviště:FSv - Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Telefon: +420224353729
Email: dlask@fsv.cvut.cz
Spolupracovníci: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Ing- Dana Čápová, Ph.D.
Ing. Petr Kalčev
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
8. Popis: SW poskytuje rychlý a jednoduchý postup na porovnání položkových rozpočtů rekonstrukce bytového jádra z nástroje RebytCalc. Jedná se o nástroj pro podporu rozhodování o investičních aktivitách obnovy a údržby bytového fondu. Uživatel získává srovnání cen dodavatelů v rámci interních výběrových řízeních. Výstupním dokumentem je srovnávací tabulka dodavatelských rozpočtů a kontrolního rozpočtu. V rámci tabulky jsou uvedeny indexy shodných, vyšších a nižších cen oproti kontrolnímu vzorku.
9. Publikováno v:
10. Reference, popř. ocenění:
11. Poznámky:
12. Adresa URL (www): http://decisionlab.fsv.cvut.cz/comparerebytcalc.php
13. Klíčová slova: generated budgets; reconstruction of the sanitary cores,
14. Odesílatel:
Příjmení: Dlask
Jméno: Petr
Titul: doc. Ing. Ph.D.
Email: dlask@fsv.cvut.cz
15. Autor je zařazen do DNEP jako: expert
zodpovědná osoba přístroje
tisk